Skiltet var ikke helt oppdatert - da lokalavisa tok kontakt skjedde det noe

foto