Innflytteren: – Det var ganske tilfeldig at jeg havnet her, egentlig var jeg bare lei

foto