Rasket med seg mobiltelefoner og utstyr fra garderobe – mistenkt sporet opp av tyvegodset

foto