Bygda har mistet skolen, men i dag fikk de tilbake kiosken