Flere viltpåkjørsler siste døgn - en av dem var litt spesiell

foto