Lover å frede skolene hvis hun blir ordfører etter valget