Ulykke med UTV i Verdal - hjemmesykepleien tok hånd om skadet