Omsetningen sank med 2,7 millioner kroner i fjor - han sier heller det var en oppgang på ni millioner

foto