Slik så det ut i kjelleren på kommunegrensa - fullroser brannmannskapene

Her måtte det kraftig pumpeutstyr til for å få vannet bort. Foto: Brannvesenet Midt