Hevdet at hun ikke kjørte bilen, men vitnet var sikker