Styret slår rusalarm - dette svarer kommunedirektøren