Av:
  • Toini Thanem, Adresseavisen

Nå blir Ytterøy-ferga gratis

foto
Ytterøyferga Foto: Roger M. Svendsen