Blandakoret inviterer til en ny sesong med mye nytt

foto