Slik samarbeidet NTNU-rektoren og NHO om leserinnlegget: «Veldig godt skrevet, Anne»