Pensjonert svensk oberstløytnant maner til økt nordisk forsvarssamarbeid

foto