Kommenterer jobbskiftet: – Det forventes resultater. Det er ingen hvileskjær