Dette sparer kommunen for et sekssifret beløp i året - særlig på slutten av fjoråret var det lønnsomt