Det neste onsdagstreffet på Stiklestad tar for seg krig i Midt Norge mellom år 100-900 e. kr. Dette temaet har arkeolog Ingrid Ystgaard tatt for seg i sin nylig avleverte doktorgradsavhandling. Hennes funn gir ny innsikt i trøndersk krigføring gjennom jernalderen, en kunnskap hun vil dele med publikum på Stiklestad på onsdag.

Sparbu mot Verdal

– I dag er det vanskelig å se for seg at sparbyggen går til krig mot verdalingene, eller at storbønder i Verdal angriper og brenner gård og grunn til bønder i Skogn, men for 1500 år siden var dette sannsynligvis del av virkeligheten i et voldelig og urolig samfunn i bygdene i Midt-Norge, sier Per Steinar Brevik, arkeolog og konservator ved SNK.

Samme kveld åpner også utstillinga «Pil og boge- midt i blinken» på SNK. Utstillinga viser utviklinga av pil og buen sin funksjon og bruksområder. Fra jaktvåpen i eldre jernalder via slagmarkene i jern og middelalderen, til fredelig fritidssyssel i moderne tid.