Direktoratet kom på inspeksjon - de reagerte spesielt på én ting

foto