Åpner for at Stiklestad kan rendyrkes uten å ha ansvaret for de andre museene

foto