Elva graver inn i gammel søppelfylling. Tar allerede plast med seg ut i fjorden.

foto