Torsdag 23. januar inviterer Levanger kommune til et åpentmøte om Stadionparken. Reguleringsarbeidet for den nye aktivitetsparken erigangsatt.

– Det blir Det blir redegjort for status i arbeidet og gittanledning til å komme med innspill til kommunen, skriver kommunen på sinenettsider.

Møtet holde i kommunestyresalen i rådhuset.