Gammel veg blir som ny

Sidsel Bryne (fra v.), spesialrådgiver innen samferdsel, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Arild Hamrum-Norheim, seksjonsleder Statens vegvesen, Tomas Hallem, fylkesråd for samferdsel, Dieter Manka, byggeleder fornying, Statens vegvesen og Magne Steiner Malmo, avdelingsdirektør for vegavdelingen, Statens vegvesen. Her ved Leksdalsvegen. Foto: Roger M. Svendsen