Nils Martin Sellgren går av som administrerende direktør ved Innherred produkter.

Den administrative driften i attføringsselskapet skal heretter styres fra Stjørdal, slik Levanger-Avisa får opplyst. Innherred produkter AS eies av Fides AS (56,2 prosent), Levanger kommune (30,3 prosent) og Verdal kommune (12,4) prosent. Fides driver også med attføring, og omtaler seg selv som en naturlig rekrutteringspartner for næringslivet. Her er Asbjørn Nilssen daglig leder. Nilssen er også styreleder i Innherred produkter.

16 arbeidsplasser forsvinner fra Ipas Innherred produkter legger ned elektronikkavdelingen. Dette er den andre avdelingen som legges ned i år. Har allerede fratredt

De ansatte ble orientert om omorganiseringen under et allmøte like før helga.

- Ja, det er riktig at jeg slutter, bekrefter Nils Martin Sellgren. I praksis har han allerede fratredt stillingen. Nå om dagen er han mest innom for å rydde kontor, forteller han selv.

- Hva er bakgrunnen?

- Det har vært store omstruktureringer, og store nedbemanninger. Innherred produkter har blitt en mindre bedrift. Vi ble enige om at dette var det riktige å gjøre, sier han.

Hva innebærer omorganiseringen?

- Det er det best arbeidende styreleder Asbjørn Nilssen får svare på. Det er han som overtar den øverste daglige ledelsen i selskapet.

Har solgt Nord-Trøndelag Vaskeri Nord-Trøndelag Vaskeri AS er solgt fra Innherred Produkter AS til Nor Tekstil AS. Har ikke ny jobb

- Hvor mange ansatte blir det i framtida på Levanger?

- Det må du også spørre Nilssen om.

- Kan dette bety slutten på Innherred produkters tilstedeværelse i Levanger

- Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke sånn jeg kjenner selskapet. I alle fall er det fortsatt behov for slik virksomhet, også lokalt i Levanger og Verdal.

Rent umiddelbart har ikke Nils Martin Sellgren noen ny jobb å gå til.

- Nå blir det først ei stund fri. Så vil jeg se meg om etter ny jobb, opplyser han.

Under en orientering i formannskapet i fjor høst, fortalte Asbjørn Nilssen at Innherred Produkter fokuserer stadig mer på nettbasert opplæring, og at bedriftens behov for næringsareal er redusert til 500-600 kvadratmeter.

Levanger-Avisa forsøkte å komme i kontakt med Asbjørn Nilssen onsdag. Nilssen opplyste at han var på reise, og ba oss derfor komme tilbake med spørsmålene senere.

Kan styrke Leva-Fro

Ordfører Robert Svarva mener det fortsatt vil være behov for tilrettelagte arbeidsplasser. Nå vender han blikket mot Leva-Fro.

- Jeg vil være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner, men det er ingen tvil om at Innherred produkter i framtida ikke blir hva det har vært. Til dels henger det sammen med statlig ønsket politikk. Samtidig tror jeg at det fremdeles vil være behov for enkelte tilrettelagte arbeidsplasser. Jeg er enig i det mange sier, at målet er å få så mange ut i ordinært arbeidsliv som mulig, men vi kommer ikke til å få plass til alle. Attføringsvirksomheter vil være minst like aktuell i framtida, sier Svarva.

I tillegg til aksjeposter i Innherred produkter, har Levanger eierandeler i Leva-Fro AS.

- Kan det være aktuelt å bidra til en styrking av Leva-Fro, kanskje også sammen med Veksttorget i Verdal?

- Ja, det er en naturlig ting å tenke på.

Siden Innherred produkter var i formannskapet i november i fjor, har ikke ordføreren hørt noe mer fra bedriften.