Han trekker fram skattelettelser, økt innsats for å sende ut grunnløse asylsøkere, mer penger til pasientbehandling og avbyråkratisering som de viktigste seirene så langt.

- For mye tran

Stortingsrepresentanten sier til NRK at han er imponert over hva partikollegene i regjering har fått til, men er mindre fornøyd når det kommer til situasjonen i Stortinget. Sandberg mener Venstre og KrF mistbruker det faktum at regjeringspartiene er avhengig av deres støtte for å få gjennomslag for politikken sin.

– Jeg synes rett og slett at KrF og Venstra har tatt til seg altfor mye makt, gjennom å gjøre et veldig godt budsjett fra regjeringen litt dårligere. Her har KrF og Venstre tatt noen seire som jeg betrakter som tap for Fremskrittspartiet. Og jeg tror ikke vi skal ha noen flere sånne gjentakelser. KrF og Venstre bør måles ut fra sin størrelse, og ikke hvor mye tran de inntar, sier Sandberg.

Lærdom

– Det strider mot all fornuft at Frp frivillig skulle gå med på å øke denne avgiften. Men så er det da et forhandlingsresultat som ga Frp et tap. Det var en lærdom for oss. Det kommer et revidert budsjett i mai, og vi skal ha et budsjett for 2015 også. Da er det viktig at Frp synliggjør at denne type avgifter er uakseptable, sier Per Sandberg