Mens hun kjedet seg i hjemmekarantene kom ideen om foretaket som nå er etablert

foto