Innherred brann og redning har oppsummert 2013 i tall.

De viser at tallet på utrykninger i Verdal i fjor var omtrent det samme som året før. 155 ganger gikk alarmen hos brannkorpset her i kommunen.

Alarmsystemer slår ut

65 av gangene viste det seg at alarmen var unødvendig. I de fleste tilfellene handler det om at brannvesenet har rykket ut etter at automatiserte varslingssystemer har slått ut, uten at det faktisk er noe reelt branntilløp.

– Det er alt for mange unødige alarmer, sa brannsjef Arnstein Kvelstad i fjor, da det var rapportert 69 slike tilfeller året før.

Særlig bedre ble det altså ikke i 2013.

Får bot ved gjentakelse

For noen år siden innførte brannvesenet bøter for de som gjentatte ganger har unødige utrykninger til seg. Tredje gang at alarmen slår ut unødvendig vanker det 5.000 kroner i bot.

Ikke bare antall unødige alarmer var stabilt i 2013 sammenliknet med 2012. Faktisk er det svært få typer utrykninger det er store endringer i tallene for. I 2013 var det færre branner i bygninger, men brannvesenet måtte yte mer assistanse, rykke ut til flere vannskader og til forurensing.

Tallene

Slik fordeler fjorårets 155 utrykninger i Verdal seg (i parentes samme talle for 2012):

Falsk alarm 0 (1)

Unødig alarm 65 (69)

Skogbrann 0 (0)

Gressbrann 4 (1)

Bilbrann 6 (9)

Brann i campingvogn eller -telt 0 (0)

Brann i fritidsbåt 0 (0)

Pipebrann 2 (6)

Annen brann 7 (6)

Brannhindrende tiltak 6 (3)

Trafikkulykke 18 (19)

Vannskade/oversvømmelse 6 (1)

Akutt forurensing 5 (1)

Annen assistanse 27 (19)

Brann i bygning 9 (15)

Totalt 155 (150)