De har et par millioner bier å ta hånd om. Nå blir det travelt.

foto