Flytter og justerer på millioner. Et stort prosjekt ferdigstilles.

foto