Stiklestad Nasjonale Kultursenter er i full gang med sin egenplanlegging av tusenårsjubileet i 2030. Der har ikke moské noen naturlig plass.

– Vi har hatt dialog med kirkemiljøene, og vi har ikke registretat kirka har noen strategi som samsvarer med forslagene fra Idar Kjølsvik, sierTurid Hofstad i en kommentar på utspillet.

– Har Kjølsvik noe slags mandat fra dere?

– Idar Kjølsvik har ingen formell kobling til Stiklestad NasjonaleKultursenter. Det er bare gjennom presseoppslag de siste dagene at vi er blittkjent med artikkelsamlingen «Stiklestad mot 2030», hvor vi finner Kjølsviksforslag om ny kirke, moské og synagoge på Stiklestad.

Løse ideer

Turid Hofstad sier videre at SNK opplever ideene fra Kjølsviksom løse ideer.

– Slik SNK oppfatter det, er kirkemiljøene vi har kontakt med,opptatt av religionsdialog og økumenisk arbeid uten at dette betingeretablering av flere kirkebygg eller fysiske installasjoner.

Ortodoks

SNK har ved flere anledninger bidratt til å legge til rette forreligionsdialog og økumenisk virksomhet. I løpet av 2014 skal det reises etortodokst kapell på Stiklestad. Dette skjer i nært samarbeid med Verdal kommuneog kirka.

Les også: Som en religiøs tombola