Ønsker en person øremerket til bedre samarbeid mellom byen og Nord-studentene

foto