– Å drikke mye i desember, ta ett opphold i januar, for så å begynne å drikke igjen gir ingen helseeffekt, sier den svensek rusforskeren Anders Hammarberg ved Karolinska institutet til SVT.se.

Han poengterer samtidig at det ikke ligger noe galt i å ta en hvit måned.

– Det gir en renselsesperiode for kropp og hjerne.

Forskeren mener vi heller må tenke på hvordan vi vil ha det på lengre sikt. Han mener det er smartere å gjøre andre tiltak for å få et bedre forhold til alkohol.

I Norge har helsemyndighetene anbefalt hvite uker som virkemiddel for å kutte ned på alkoholkonsumet. Avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet ønsker at folk reflekterer over alkoholbruken sin.

– Selvfølgelig kan det ha god effekt på kropp og sinn å være avholdende i en liten periode, men det er åpenbart ikke nok til å veie opp for overforbruk i lengre perioder. Det mentale arbeidet som kan igangsettes i en hvit periode, kan imidlertid ha god effekt også på lang sikt, sier avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet, til NRK.no.

Både i Sverige og Norge går alkoholsalget ned i januar. Desember er måneden hvor det konsumeres mest alkohol.