Også for bussene var det glatt tirsdag morgen

foto