Stor væpnet politiaksjon etter trusselsituasjon i Stjørdal