Dødsulykkene bekymrer UP: – Husk at alle tall i statistikken er menneskeliv