Vegvesenet reagerer: – Mener uttalelse i trafikknotat er merkverdig

foto