Seks involvert i stor kollisjon: Én person sendt vekk i ambulanse

foto