Saksøkte gårdeier etter å ha falt på glatt fortau - endte opp med selv å måtte betale

foto