Her skulle Annfrid (75) bo resten av livet. Hun fikk bare fem måneder i sitt nye hjem

foto