Har møter annenhver uke for å ivareta sikkerheten på byggeplassen