Flere tok kontakt med politiet etter utidig oppførsel