Vedtok å innføre Helseplattformen neste helg - tross forslag om utsettelse