Utbyggeren ville gjøre om to hus til ni. Politikerne sier nei