Flere hundre forventes å flytte til sentrum de neste årene

foto