Da Åsen var poppis - og Åge samlet stinn brakke i samfunnshuset