Kraftig kost - bilistene reagerer på høye bøtesatser

foto