– Ønsker å bli god, så studerer du ikke på et lite sted