Skal legge masse i tre meters høyde på skoletomta - må ligge i ett år