«Fremmedlegeme i høyspentledningen» som førte til strømbrudd var uheldig kiter

foto