Nærskole-prinsippet består. Men fylket gjør en liten endring i skole-opptaket

foto